• +90 (352) 5121035
  • pinarbasisempozyum@gmail.com

Bildiri

ÖZET GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME

        Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 200 kelimelik bildiri özetlerinin 20.02.2018 tarihine kadar pinarbasisempozyum@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri sempozyum konuları, bilimsel şartlar ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilecektir. Kabul edilen/edilmeyen bildiri önerileri 28.02.2018 tarihinde ilgililere duyurulacaktır. Sempozyumda sunulan bildiriler hakem heyetinden geçtikten sonra, sempozyum bildiri kitabı olarak Pınarbaşı Belediyesi  tarafından yayımlanacaktır.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 30.04.2018 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli word dosyası olarak pinarbasisempozyum@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler düzenleme kurulunca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek sempozyum programına dâhil edilecektir.

 

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

 

Metinlerde
1.    İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır.
2.    Bildiri “Microsoft Word” programında yazılmış olmalıdır.
3.    Metin yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.
4.     Metin 12 punto ile yazılmalı ve satır aralığı 1,5 punto olmalıdır.

Dipnotlarda
1.    Dipnotlar  10 punto olmalıdır.
2.    Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler veya dergi adları) italik olmalıdır.
3.    Dipnotlarda makalelerde, makale adı tırnak içinde ve düz yazılmalıdır. Makalenin yer aldığı eser (dergi vs.) italik yazılmalıdır.
4.    Dipnotlarda yazar adı ve soyadı sırası takip edilmelidir.

Bibliyografya
1. Bildirinin sonunda müstakil bir kaynakça verilmelidir.