• +90 (352) 5121035
  • pinarbasisempozyum@gmail.com

Konular

    "I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu” bölgenin maddi ve manevi kültür envanterinin gün ışığına çıkarılıp kayda geçirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Daha önce Kayseri’nin Develi, Hacılar, Tomarza, Yahyalı ve İncesu ilçelerinde yukarıda bahsedilen gerekçelerden hareketle sempozyumlar yapılmıştı. Ancak yukarıda adı geçen ilçeler kadar zengin ve köklü bir geçmişe sahip Pınarbaşı ilçesinde böyle bir sempozyum şimdiye kadar yapılmamıştır. İlçenin tarihi ve kültürü üzerine akademik çerçevede yapılan çalışmalar da azdır. Bu bakımdan Pınarbaşı ve civarını konu alan, farklı alanlardan bilim adamlarının bir araya geldiği bir sempozyumun gerçekleştirilmesi bölge açısından son derece gereklidir. Pınarbaşı ve civarına ait kültürel, sosyal tarihi, edebi, toplumsal, iktisadi, siyasi, mimari, vb. dokuların işleneceği “I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu”nda konuların şu başlıklar altında toplanılması planlanmaktadır:

TARİH:

İslamiyet Öncesi Pınarbaşı Tarihi

-Selçuklular/Beylikler Dönemi

-Osmanlı Dönemi

-Milli Mücadeleden Günümüze  Pınarbaşı

KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT:

-İnanç Coğrafyası / İnançlar

-Halk Sağlığı

-Halk Meteorolojisi

-Siyasi Hayatımızda Pınarbaşı

-Pınarbaşı’nda Komşuluk İlişkileri (Merkez-Köyler)

-Pınarbaşı’nda Sivil Mimari Yapıt Tarzı

-Zamantı Irmağı ve Su Kültürü ( Kaynak Kuyular-Sarnıçlar Çeşmeler)

-Yayla Kültürü

-Misafirlik

-Ölümle İlgili Adetler

- Yemek Kültürü

-Giyim Kuşam Geleneği

-Düğünlerle İlgili Adetler (Kız İsteme, Nişan, Düğün)

- Oyunlar ve Çocuk Oyunları

EKONOMİK HAYAT:

-Tarım Hayvancılık

-At Yetiştiriciliği

-Ticaret

-Madencilik (Yeraltı Madenleri)

Doğal enerji kaynakları (Rüzgâr enerjisi vs.)

-Sanayi

-El Sanatları ve Dokuma

-Yurtiçi, Yurtdışı İşçiliğinin (İlçe Ekonomisindeki Yeri)

-Kışlık Yiyecek Hazırlıkları

-Pınarbaşı’nın Kalkınması ile İlgili Çeşitli Projeler

COĞRAFİ YAPI:

-İklim

-Dağlar ve Yaylalar

-Akarsular

GÖÇ:

-Kafkas Muhacirleri

-93 Muhacirleri

-Selanik Muhacirleri

-Bulgaristan Muhacirleri

-Günümüzde Köyden İlçeye, İlçeden Şehirlere Göçler

TURİZM:

-Mesire Yerleri

-Tarihi Eserler

YÖNETİM:

-Tüm Dönemler

EĞİTİM VE SPOR:

-Dünden Bugüne Eğitim

-Spor Kültürü ve Yetişen Sporcular

DİNÎ HAYAT:

-Geleneksel Dinî Hayat

-Tarikatlar

-Kutsal Yer ve Zamanlar

KÜLTÜR VE EDEBİYAT:

-Pınarbaşı’nda Yetişen Önemli Şahsiyetler

-Pınarbaşılı Şair ve Yazarlar

-Pınarbaşı’nda Sözlü Edebiyat Ürünleri (Fıkralar, Ağıtlar, Masallar, Deyimler, Darb-ı Meseller, Tekerlemeler, Maniler, Ninniler, Beddualar)

-Sözlü Kültür Geleneği ve Anlatım Ustaları

-Dil ve Ağız Özellikleri

-Dil ve Edebiyat

SANAT TARİHİ:

-Tarihî Eserler

-Pınarbaşı Evleri

-Mimari Yapı

-Dinî Yapılar (Cami, Mescid, Tekke)

BİYOLOJİK ZENGİNLİKLER:

-Bitki Örtüsü

-Yaban Hayatı

-Hayvanlar

-Avcılık

      Bu çerçevede yapılması tasarlanan I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu’nda, bölgeye ait her türlü envanterin tespiti hedeflenmektedir. Bu bağlamda Pınarbaşı ve civarındaki kültür unsurları masaya yatırılarak kayıt altına alınacak ve gelecek nesillere geçmiş ve günümüzdeki Pınarbaşı hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.