• +90 (352) 5121035
  • pinarbasisempozyum@gmail.com

Amaç

         Pınarbaşı ilçesi Kayseri’nin doğusuna doğru 89 km uzaklıkta yer almaktadır. İlçe, Malatya ve Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunmaktadır. Bölgenin tarihi M.Ö. 590 yıllarına dayanmaktadır. Bugünkü Pınarbaşı ilçesi XIX. asrın ilk yarısında Sultan Abdülaziz döneminde “Aziziye” ismiyle kurulmuştur. 1926 yılında kış şartları ve uzaklık dikkate alınarak Aziziye Sivas’tan alınarak Kayseri’ye bağlanmıştır. İlçenin Aziziye olan adı, Cumhuriyetin ilanından sonra, hemen kıyısında uzanan alanda kurulu bulunduğu Şirvan Dağı’nın eteklerinden kaynayan pınardan dolayı Pınarbaşı adına dönüşmüştür. 1861-1864 yılları arasında Pınarbaşı civarı ve Uzunyayla’ya Kafkas göçmenleri, Zamantı tarafına Avşar Aşiretleri yerleştirilmiş, ilçe içerisine gelenler ise tepe mahalleyi seçmişlerdir. 93 (1877-1978) Osmanlı Rus harbinden sonra da Kars ve Ardahan’dan gelen göçmenler ilçeye iskân edilmişlerdir. 1956 yılında Rumeli ve Balkanlardan gelen göçmenler de Pınarbaşı’nın bir mahallesi olan Küçük Gümüşgün’e ve farklı köylere iskân edilmişlerdir.

         Bilindiği üzere Türk millî kültürünün parçalarını tespit etmede yerel unsurlar önemli bir yer teşkil etmektedir.  Kültürün zengin ve devamlı olabilmesi için zaman içerisinde değişik kaynaklardan beslenerek gelişmesi ve değişmesi esası bilinen bir gerçektir. Ayrıca yapılacak olan yerel araştırmalarla Türk kültürünün gelişen ve değişen yönleri ortaya çıkarılacaktır. Bu bağlamda Pınarbaşı ve civarının tarihî, edebî, ictimai, iktisadi, siyasi, mimari, sanat tarihi, coğrafi, zirai vb. yönlerini akademik platformda ele alarak tanıtmak ve bilinmeyen yönlerini gün ışığına çıkartmak amacıyla “I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu” yapılması hedeflenmektedir. Bu sempozyum ile tarihin her döneminde önemli bir yere sahip olan bir dönem Sivas’ın ve daha sonra Kayseri’nin önemli ilçelerinden birini teşkil eden Pınarbaşı,  Kayseri ve Sivas arasında yer alan önemli bir ilçedir. Yapılacak olan sempozyum ile bölgenin maddi ve manevi yönleriyle kültür envanterinin kayıt altına geçirilmesi sağlanmış olacaktır. 

         Yine bu sempozyum ile Pınarbaşı ilçesinin geçmişi ve bugünü masaya yatırılarak analiz edilmesi planlanmaktadır.  Pınarbaşı ile ilgili bilgilerin özel bir çalışma sonucunda gün ışığına çıkartılması ve daha da önemlisi geniş halk kitlelerine ulaştırılması gerekmektedir. Bunun başta Erciyes Üniversite’sinden olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan akademisyen ve araştırmacılarla gerçekleştirilmesi tasarlanmaktadır.