• +90 (352) 5121035
  • pinarbasisempozyum@gmail.com

Sempozyum Hakkında

I. PINARBAŞI (AZİZİYE)  SEMPOZYUMU

(10–12 MAYIS 2018)

            Erciyes Üniversitesi, Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Pınarbaşı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği “I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu” 10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Kayseri Hilton Otel'de düzenlenecektir. 10-12 Mayıs 2018 tarihinde yapılması planlanan “I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu” bölgenin maddi ve manevi kültür envanterinin gün ışığına çıkarılıp kayda geçirilmesi açısından büyük önemi haizdir. Pınarbaşı ve yöresine ait maddi ve manevi kültür dokularının işleneceği “I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu”nda konuların Tarih (İslamiyet Öncesi ve Sonrası, Sözlü Tarih), Coğrafi Yapı, Turizm, Dinî Hayat, Sosyo-Kültürel Hayat, Ekonomik Hayat (Tarım, Hayvancılık ve Madencilik), Sanat Tarihi, Eğitim,  Spor, Botanik ve Ekoloji gibi başlıkları içermesi düşünülmektedir.

Bildiri özetlerinin en geç 20.02.2018 tarihine kadar pinarbasisempozyum@gmail.com adresi üzerinden sempozyum sekretaryasına ulaştırılması gerekmektedir. I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu’yla ilgili olarak bildiri hazırlama ve yazım kurallarına yönelik tüm detaylı veriler yine www.pinarbasisempozyum.com adresinden öğrenilebilmektedir.

 

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Düzenleme Kurulu Başkanı

 

Not: Kayseri dışından tebliğli olarak katılacakların konaklama giderleri, Sempozyum Organizasyonu tarafından karşılanacaktır.